Felhasználási Feltételek

I. Általános

(a) Az Oldal üdvözli Önt. Kérjük, hogy az Oldal használata előtt olvassa el alaposan és teljesen az alábbi Felhasználási Feltételeket (továbbiakban: megállapodás), hogy tisztában legyen az Oldal használatából adódó jogaival és az Oldal használatával kapcsolatos kötelezettségeivel.

(b) Jelen megállapodás egy Fogalmak és egy Feltételek részből áll. A vastagon szedett szavak és kifejezések jelen megállapodásban történő értelmezései a Fogalmak részben találhatóak meg és az ott írtak szerint értelmezendőek a megállapodás Feltételek részében és a Fogalmak részében egyaránt.

(c) A Feltételek részben sorszámozott pontok, azon belül pedig betűkkel jelölt bekezdések találhatóak, amelyek megállapodás feltételeit tartalmazzák, a szövegbe beleszőve a Fogalmakat.

(d) Amennyiben a Fogalmak rész tartalmaz olyan kijelentést, amely feltételként értelmezhető, úgy az a kijelentés egyenrangú a Feltételek részben meghatározott feltételekkel és jelen megállapodásban úgy is kell rá tekinteni.

II. Fogalmak

Felhasználási Feltételek: jelen dokumentum.

Feltételek: jelen Felhasználási Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat a Cookie Használat és minden más, az Oldalon közzétett közlés, szabály, közlemény és jogi közlemény. Amennyiben ellentmondás van közöttük, akkor jelen Felhasználási Feltételek az elsődleges és irányadó.

Oldal: a www.gruppenlotto.com weboldal és a vele azonos www.gruppenlotto.eu weboldal, ebbe beleértve, de nem kizárólagosan a ‎tartalmát, védjegyeit, szolgáltatásait, aldomainjeit és nyelvi verzióit, a kiküldött e-mail üzeneteket és azok tartalmát, védjegyeit, a GruppenLotto nevet és védjegyeit.

Felhasználó vagy Ön: bármely olyan természetes személy, aki az Oldalt meglátogatja, bármely tartalmi eleméhez hozzáfér, vagy a szolgáltatásait igénybe veszi, Önt is beleértve. Nem lehet az Oldal felhasználója jogi személy, vagy 18. életévét be nem töltött személy.

Felek: a szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, GLE-Games s.r.o. Parková 45, Bratislava, 821 05 Slovakia, Cégjegyzékszám: 51751721 (GruppenLotto) és Ön, akik között jelen megállapodás létrejön.

Fiók: az Oldalon regisztrált Felhasználó részére létrehozott adatcsoport, amely a Felhasználó pénzügyi-, személyes- és játékokkal, szolgáltatások igénybevételével és vásárlásokkal kapcsolatos adatait tartalmazza. Lásd még: Számla.

Számla: Felhasználó Fiókjának az a része, amely Felhasználó pénzügyi adatait, a teljesség igénye nélkül: egyenlegét, bónuszait, jutalékait kifizetéseit és befizetéseit tartja nyilván, ahogyan az Oldalon látható.

Lottószervező: független, hivatalos gazdasági társaság, aki általában állami tulajdonú, vagy állami koncesszió alapján működik és saját feltételei alapján Lottókat szervez és bonyolít le. Jelen dokumentumban lottószervező képviselőjét, ügynökét vagy megbízottját is lottószervezőnek nevezzük.

Lottók: engedélyezett és hivatalos számsorsjátékok, amelyeket Lottószervező szervez és bonyolít le saját feltételei szerint.

Jackpot: valamelyik Lottón elért telitalálat, ami Lottószervező jackpot-ra vonatkozó feltételei szerint általában az összes szám és pótszám egyidejű eltalálását jelenti.

Lottó Csoport: az Oldal Felhasználóinak olyan csoportja, akik egy adott Lottóra vonatkozó, Oldalon megadott számú szelvények Oldalon feltüntetett rájuk eső Részvételi Díját az Oldalon feltüntetett határidőig megfizetik, így ezzel erre a játékra érvényesen és visszavonhatatlanul jelentkeztek és ezzel a Nyereményből részesedhetnek.

Partner Cég: olyan vállalkozás vagy magánszemély, amely vagy aki GruppenLotto-val kötött szerződése alapján GruppenLotto szolgáltatásának nyújtásához van igénybe véve GruppenLotto megbízásából.

Harmadik Fél: minden olyan GruppenLotto-tól független vállalkozás vagy magánszemély, aki nem Partner Cég és nem Hatóság vagy Kormányszerv.

Ügyfélszolgálat: GruppenLotto azzal a céllal nyújtott szolgáltatása, hogy a Felhasználók kérdése, kérése, panasza, reklamációja maradéktalanul és Felek számára megnyugtatóan megválaszolva, illetve kezelve legyen.

Részvételi Díj: Felhasználó részéről egy adott Lottó Csoportba történő jelentkezéshez szükséges pénzösszeg, aminek nagysága és valutaneme az Oldalon közzé van téve, ebbe beleértve az ott közzétett kedvezményeket és egyéb feltételeket, amennyiben vannak. Jelen megállapodásban Részvételi Díjnak minősül minden más, az Oldal bármely más szolgáltatásáért, termékéért cserébe adott vételár, díj, költség is.

Visszatérítés: olyan pénzmozgás, amely Felhasználó részére valamilyen általa az Ügyfélszolgálaton keresztül sikeresen megreklamált, számára felszámított díj részbeni vagy teljes visszatérítését jelenti a 14. pontban szabályozott módon.

Ajánló: olyan érvényesen regisztrált Felhasználó, aki él az Oldal által nyújtott terjesztői lehetőségeivel abból a célból, hogy más Felhasználókat is bevonjon a GruppenLotto által szervezett játékokba és ez által Jutalékra tegyen szert.

Ajánlás: minden érvényesen regisztrált Felhasználó jogosult a GruppenLotto szolgáltatását az Oldal erre szolgáló különféle eszközeinek segítségével ajánlani, amit gyűjtőnéven ajánlásnak nevezünk.

Ajánlott: amennyiben az Ajánlás által új regisztrált Felhasználó kerül a rendszerbe, akkor ez ajánlottnak fog minősülni és az Ajánló ebből jelen megállapodás szerinti Jutalékra tesz szert.

Ajánló Link: Olyan, a Feltételeknek megfelelő, a GruppenLotto Oldalára mutató link, amely által más Felhasználók is csatlakozhatnak és ez a linket közzétevő Ajánló előnyére történik és jelen megállapodásban szabályozott feltételek melletti Jutalék kifizetését vonja maga után.

Jutalék Bónusz: az Ajánlók jelen Feltételekben foglalt módon történő jutalmazása esetén a jutalék bónusz fogalma az Ajánló Számláján jóváírásra kerülő bónusz pénzt jelenti, amely csak játékra fordítható az Oldalon a bónusz pénz eljátszására vonatkozó megkötésekkel, és nem vehető fel valódi pénzben.

Jutalék Pénz: az Ajánlók jelen Feltételekben foglalt módon történő jutalmazása esetén a jutalék pénz fogalma az Ajánló Számláján jóváírásra kerülő jutalék pénzt jelenti, amely játékra vagy az Oldal más valódi pénzbe kerülő szolgáltatásaira felhasználható, illetve felvehető valódi pénzben.

Jutalék: az Ajánlók jelen Feltételekben foglalt módon történő jutalmazása esetén a jutalék fogalma gyűjtőfogalomként az Ajánló Számláján jóváírásra kerülő Jutalék Bónuszt vagy Jutalék Pénzt egyaránt jelenti.

Üdvözlő Bónusz: az Oldal által, új Felhasználó érvényes csatlakozásakor esetlegesen adott bónusz pénz, amely csak játékra használható fel és ilyen néven csak egyszer adható. Az üdvözlő bónusz célja az, hogy Felhasználó GruppenLotto költségén, további kötelezettségektől mentesen ki tudja próbálni az Oldal egyes így is elérhető szolgáltatásait, a bónusz pénz elköltésére vonatkozó Oldalon található korlátozások mellett.

Nyeremény: amennyiben egy Lottó Csoport egy vagy több valódi szelvénye a Lottószervező adott sorsolásra vonatkozó szabályai alapján visszavonhatatlanul pénznyereményre jogosult, úgy nyeremény alatt az az összeg értendő, amelyet Lottószervező vagy képviselője a nyereményigénylés érvényes elfogadását követően vagy a szelvény bemutatását követően azonnal, az adók és illetékek levonása után ténylegesen kifizet GruppenLotto képviselője részére. Amennyiben a nyeremény valutaneme a nyeremény töredékre jogosult Felhasználó Fiókjának valutanemétől eltér, úgy a Felhasználóra eső nyeremény töredéket GruppenLotto Felhasználó valutanemére váltja át, amelyhez saját, az Oldalon közzétett keresztárfolyamát használja fel.

Naptári Hét: hétfő 0:00 órától vasárnap 23:59-ig tartó 7 napos időszak, hivatalos Londoni idő szerint.

Személyes Adat: minden olyan Felhasználó által megadott, vagy más módon, akár automatikusan, valamilyen folyamat eredményeképpen birtokunkba került adat, amely alkalmas arra, hogy személyek azonosítását valósítsa meg, ebbe a teljesség igénye nélkül beleértve a személy teljes nevét, keresztnevét, vezetéknevét, lakcímét, e-mail címét, banki adatait vagy Facebook profilját.

III. Feltételek

1. Háttér

(a) Az Oldal és így a szolgáltatás felelős üzemeltetője a GLE-Games s.r.o. Parková 45, Bratislava, 821 05 Slovakia, Cégjegyzékszám: 51751721 (GruppenLotto) gazdasági társaság.

(b) Az Oldal a Lottókkal kapcsolatos információkat nyújt, a Lottókon csoportos játék lehetőséget kínál oly módon, hogy Lottó Csoportokat szervez Felhasználókból, akik az ehhez szükséges Részvételi Díjat befizethetik, és ezzel közös lottónyereményre, valamint Ajánlás esetén az Ajánlott utáni Jutalékra tehetnek szert, amely lottónyereményeket és jutalékokat további játékra fordíthatják vagy felvehetik.

2. Hozzájárulás

(a) Ön az Oldal használatával elfogadja a Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Feltételeket, vagy azok bármelyik részét, vagy nem ért egyet Feltételek bármely részével, akkor ne használja, vagy ne tekintse meg az Oldalt.

(b) A Feltételek az Oldal könnyebb használhatósága miatt gondosan le vannak fordítva különböző nyelvekre, hogy ezzel Felhasználók kényelmét szolgáljuk, de a Feltételek hivatalos, eredeti nyelve az angol, így Ön a hivatalos, angol nyelvű Feltételeket is elfogadja, és azokba is beleegyezik, amikor az Oldalt használja. Amennyiben a Feltételek lefordított szövege és a hivatalos angol szöveg eltér, vagy eltérően értelmezhető, úgy az angol nyelvű szöveg az irányadó és azt kell értelmezni. Amennyiben valamely angol nyelvű pont a másik nyelven nincs meg, vagy valamely másik nyelvű pont angol nyelven nincs meg, úgy az a pont attól még továbbra is érvényben van és alkalmazandó.

(c) Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Feltételeket bármikor, saját belátásunk szerint módosítsuk, a változás tényét Felhasználó az Oldalon keresztül jelen dokumentumban követheti nyomon. Amennyiben az Oldal használatát Felhasználó a Feltételek változása után is folytatja, úgy azzal beleegyezik a megváltozott Feltételekbe is. Az Oldal használatát Felhasználónak módjában áll bármikor felfüggeszteni, amennyiben a megváltozott Feltételekkel nem ért egyet. Amennyiben a változást követő 12. naptári nap után Felhasználó továbbra is használja az Oldalt, azt úgy tekintjük, hogy Felhasználó a megváltozott Feltételekbe is beleegyezett.

3. Közzététel

(a) GruppenLotto a Felhasználók személyes adatait különös gonddal megőrzi, és nem adja ki Harmadik Fél részére. Felhasználó beleegyezik, hogy amennyiben GruppenLotto jelen Feltételek mellett nyújtott szolgáltatásához Partner Cég szolgáltatását veszi igénybe, úgy a Partner Cég által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben adatokat szolgáltathat Partner Cég részére, aki azokat az adatokat kizárólag csak a rá eső résszolgáltatás ellátására használhatja fel.

(b) GruppenLotto más jogszabályokból esetlegesen fennálló kötelezettsége miatt fenntartja a jogot, hogy az Ön Személyes Adatait hatósági, vagy kormányszerv által történő hivatalos megkeresésre az Ön tájékoztatása nélkül a hatóság vagy kormányszerv részére kiadja, beleértve minden olyan digitális információt és adatot, ami az Ön Fiókját illetően rendelkezésére áll.

4. Az oldal használata, felfüggesztés

(a) GruppenLotto engedélyezi, hogy a Felhasználók használják az Oldalt és az Oldal ingyenes vagy pénzbe kerülő szolgáltatásait, amennyiben eleget tesznek jelen Feltételek előírásainak és betartják azokat. Amennyiben Felhasználó úgy használja az Oldalt, hogy nem tesz eleget a Feltételeknek, vagy megsérti a Feltételek egy vagy több pontját, úgy GruppenLotto jogosult a Felhasználó Fiókját felfüggeszteni, Felhasználó értesítésével vagy a nélkül.

(b) GruppenLotto akkor is felfüggesztheti Felhasználó Fiókját, ha Felhasználó bizonyíthatóan az alábbi cselekményeket valósítja meg, beleértve, de nem kizárólagosan: az Oldal vagy GruppenLotto rossz hírét kelti, azt megpróbálja lejáratni, valótlan állítást tesz közzé az Interneten vagy más csatornán keresztül az Oldallal vagy GruppenLotto-val kapcsolatban, bármilyen módon GruppenLotto üzleti érdekeit sértő magatartást tanúsít.

(c) A felfüggesztett Fiók, függetlenül attól, hogy Felhasználó kérésére, vagy GruppenLotto egyoldalú döntése alapján került felfüggesztésre, minden esetben az Ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolható vissza, amit az Ügyfélszolgálat bírál el Felhasználó kérésére, az általa előadottakat és a rendelkezésére álló adatokat együttesen figyelembe véve.

(d) Nem lehet az Oldal felhasználója jogi személy, vagy 18. életévét be nem töltött személy. Ennek megfelelően Nyeremény kifizetés csak 18. életévét betöltött magánszemély részére történhet.

5. Garanciális szabályok

(a) GruppenLotto nem tart és nem szervez Lottósorsolásokat, azokat Lottószervező szervezi és bonyolítja le, a mi adatszolgáltatásunk pedig a Lottószervező közléseire alapul, adatainkat a Lottószervezőtől szerezzük be. Nem vállalunk garanciát arra az esetre, ha ezek az adatok pontatlanok, hibásak vagy megváltoznak. Ön elfogadja, hogy a Lottósorsolásokkal kapcsolatos pontos és végleges adatokat a Lottószervező egyoldalúan határozza meg, Lottószervező hivatalos forrásaiból lehet azokat beszerezni és ezekre a forrásokra GruppenLotto befolyással nem bír.

(b) Ön beleegyezik abba, hogy a Lottószervező által tartott Lottósorsolások a Lottószervező feltételei alapján történnek, amelyeket Ön köteles önállóan megvizsgálni és azokba beleegyezni, mielőtt a szolgáltatásunkat igénybe veszi.

(c) Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem teszünk olyan értelmű kijelentést, amely arra vonatkozna, hogy mi nyertes számokat teszünk meg, vagy olyan Lottó Csoportot hozunk létre, amely biztosan nyerne, vagy nagyobb eséllyel nyerne, mintha bárki azonos mennyiségű szelvényt játszana meg.

(d) GruppenLotto nem garantálja, hogy Lottószervező lebonyolítja a lottósorsolást, kifizeti a nyereményt, elfogadja az általunk benyújtott nyereményigénylést, így GruppenLotto nem tehető felelőssé Lottószervező semminemű hibájából eredő károkért, beleértve a meghiúsult lottósorsolásokat, ki nem fizetett nyereményeket, vagy a visszautasított nyereményigénylést.

(e) GruppenLotto különösen nem kötelezhető arra, hogy Lottószervező helyett nyereményt fizessen ki vagy Lottószervező hibájából adódó valós károkért helytálljon. Ön ezennel lemond bármely, a GruppenLotto-val szembeni jogos vagy méltányos követeléséről, jogáról vagy kártérítési igényéről, amely Lottószervező helytelen vagy nem kívánatos működéséből adódik.

(f) GruppenLotto mindent megtesz azért, hogy az Oldalon közzétett számok és a megvásárolt lottószelvények számai megegyezzenek, de amennyiben eltérés mutatkozik, úgy a lottószelvényen levő számok a véglegesek és így bármilyen nyeremény igény csak a Lottó Csoport valós lottószelvényein szereplő számok alapján keletkezhet.

(g) GruppenLotto alapvető célja a Lottó Csoport szelvényeinek pontos beszerzése, biztonságos tárolása, valamint digitális úton történő közzététele a Lottó Csoport tagjai felé és minden tőle telhetőt megtesz ezen tevékenységek ily módon történő végzése érdekében. Ennek ellenére nem terheli felelősség elveszített lottószelvényért, a lottószelvényeken szereplő elírásokért, illetve azért, mert a nyereményigénylést nem sikerül sikeresen benyújtani, vagy a lottószelvényt időben megvásárolni. Ezekben az esetekben az egyetlen kötelezettségünk illetve kártérítésünk Felhasználó felé az adott Lottó Csoportba történő jelentkezéshez kifizetett Részvételi Díj visszatérítése, vagy egy következő, azonos játékban történő részvétel biztosítása.

(h) A GruppenLotto Oldal „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon használható, bármilyen, a működés helyességére vagy pontosságára, hibákra, vírustámadásokra, biztonsági résekre vonatkozó garancia nélkül. GruppenLotto ezennel visszautasít mindennemű olyan garanciát, ami az általa szolgáltatott adatok pontosságára, helyességére vonatkozik, bár minden tőle telhető és ésszerű informatikai megoldást igénybe vesz annak érdekében, hogy az általa szolgáltatott adatok pontosak és helyesek, valamint az Oldal szolgáltatásai biztonsági résektől mentesek legyenek.

(i) Felhasználó elfogadja, hogy GruppenLotto nem garantálja az Oldal 100%-os elérhetőségét, így nem terheli felelősség semmiféle olyan következményért, amely az Oldal elérhetetlenségéből, lassú vagy hibás működéséből ered, beleértve az internet technikai problémáit, a terheltségi problémákat és a Felhasználó lassú kapcsolatából vagy másból adódó elérési problémákat.

6. Felhasználói fiók

(a) GruppenLotto szolgáltatásainak igénybevételéhez Felhasználó köteles Fiókot létrehozni, amely előre megadott kötelező adatok pontos, a valóságnak megfelelő megadását jelenti, az Oldal regisztrációs felületén meghatározott adatkörben, beleértve a felhasználó képi ikonját is, amit azonban a regisztráció érvényesítését követően szabadon megváltoztathat olyan ikonra, amit az Oldal elfogad.

(b) Fiók létrehozásának feltételként GruppenLotto támaszthat követelményként Facebook alkalmazás elfogadását is, aminek adatköre nem mutathat túl az Oldal által kért kötelező adatokon.

(c) Egy személy csak egy Fiókot hozhat létre, az ő személyes használatára. Duplikált fiók nem hozható létre. Jogi személy nem hozhat létre Fiókot, mivel egy Fióknak minden esetben egy konkrét magánszemélyhez kell kötődnie, aki megfelel a Feltételeknek.

(d) Felhasználó nem hozhat létre Fiókot más nevében és nem használhatja másvalaki Fiókját sem, illetve közös Fiók sem hozható létre. A (c) pont szerinti duplikált fióknak minősül ebben a tekintetben az egy háztartáson belüli, egyazon IP címről használt fiók.

(e) Felhasználó szabadon eldöntheti, hogy a Fiók létrehozásához szükséges adatokat hajlandó-e megadni, de amennyiben úgy dönt, hogy valamelyik kötelező adatot nem hajlandó pontosan megadni, akkor nem hozhat létre Fiókot. Amennyiben egy vagy több nem kötelező adatot nem ad meg, úgy létrehozhat Fiókot.

(f) A Fiók adatainak eléréséhez két adat egyidejű és helyes megadása szükséges. Elsőként egy érvényes felhasználói nevet vagy e-mail címet, másodsorban pedig egy ehhez a Felhasználóhoz tartozó jelszót kell megadni. A Fiók elérhetővé válhat Facebook alkalmazás Felhasználó általi előzetes engedélyezésén keresztül is, ebben az esetben Felhasználó azonosítását a Facebook végzi el.

(g) Felhasználó felelős a Fiókjába történő belépéshez szükséges jelszó biztonságban tartásáért, és az általunk megadott automatikusan generált jelszó megváltoztatásáért. Amennyiben Felhasználó úgy gondolja, hogy a fiókjához tartozó jelszó kompromittálódott, vagy a Fiókját feltörték, úgy haladéktalanul köteles a jelszót megváltoztatni, vagy a Fiókját felfüggeszteni az Oldalon megadott eszközök segítségével. Felhasználó jelszavának kompromittálódásából eredő károkért GruppenLotto nem vonható felelősségre.

(h) Felhasználó teljes mértékben felelős a Fiókjával kapcsolatos tevékenységeiért. Amennyiben egy Fiókba érvényes belépés történik a Facebook-on keresztül vagy felhasználói név/e-mail cím és jelszó helyes megadásával, akkor GruppenLotto azt feltételezi, hogy a belépés Felhasználó személye részéről történt és ennek megfelelően minden műveletet szabadon engedélyez a belépett Felhasználó részére a hozzá kapcsolódó Fiók tekintetében. Ezért Felhasználó köteles a Fiókjához tartozó jelszót biztonságos helyen tartani.

(i) A Fiókhoz tartozik egy belső Számla is, ami Felhasználó aktuális pénzügyi egyenlegét tartalmazza, abban a valutanemben, amely a Fiók létrehozásakor a Felhasználó részére a csatlakozás országának megfelelően automatikusan ki lett osztva. Számla tartja nyilván a Felhasználó bónusz és jutalék összegeit is.

(j) Fiókot minden 18. életévét betöltött személy szabadon létrehozhat, egyéb a személyére vonatkozó korlátozás nélkül. A 18. életévét be nem töltött személy nem hozhatnak létre Fiókot, az általuk létrehozott Fiók akkor is érvénytelen, ha az Oldal szolgáltatásai az általa megadott megtévesztő adatok miatt egyébként működnek számára.

(k) GruppenLotto jogosult egy Fiókot azonnal felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy a Fiók Felhasználója nem töltötte be a 18. életévét. Az ilyen módon felfüggesztett Fiók az érintett személy nagykorúvá válásáig felfüggesztett állapotban marad.

(l) Felhasználó bármikor szabadon dönthet úgy, hogy a Fiókját felfüggeszti vagy megszűnteti, az Oldal által biztosított eszközök segítségével, vagy az Ügyfélszolgálat segítségével.

(m) Amennyiben Felhasználó fiókja a fenti pontok bármelyikébe ütközik, különösen, de nem kizárólagosan az (a), (c) és (d) pontokba, úgy GruppenLotto törölheti a fiókot. Ebben az esetben Felhasználó részére – aki tudja igazolni, hogy az általa regisztrációkor megadott személyes adatok valósak és a sajátjai voltak – kizárólag az általa korábban befizetett és még időrendben fel nem vett vagy le nem játszott valódi pénz egyenleg jár vissza, az elért nyeremények és jutalékok nem. Felhasználó felelőssége a fiókjával kapcsolatos fenti szabályok betartása.

7. Üdvözlő bónusz

(a) GruppenLotto a játékosok első csatlakozásakor adhat Üdvözlő Bónuszt. Az Üdvözlő Bónusz akkor kerül jóváírásra Felhasználó Számláján, amikor Felhasználó eleget tett az Üdvözlő Bónusz feltételeinek, azaz:

 • Még korábban nem rendelkezett Fiókkal az Oldalon.
 • Jelentkezett az Oldalra és megadta a kért Személyes Adatait.
 • Elfogadta és beleegyezett Feltételekbe.
 • Visszaigazolta a jelentkezését a visszaigazoló e-mail-ben írtak alapján.
 • Megadta a felhasználói nevét és ez utóbbi lépésével érvényes Fiókot hozott létre.
8. Pénzügyi egyenleg tételei

(a) Az Oldalon minden Fiókhoz tartozik egy Számla, amit egy pénzügyi egyenleg táblázat jelenít meg, amelynek sorai az itt leírt módon értelmezendőek. Az itt nem definiált sorok jelentése az Oldalon van megadva, illetve egyértelmű.

(b) Az egyenleg a Felhasználó valódi pénzének és bónusz pénzének összege.

(c) A valódi pénz az a pénzösszeg, amit a Felhasználó:

 • befizetett a 15. pontban írtaknak megfelelően
 • Lottó Csoportban nyereményként megnyert
 • valódi pénz kupon kód érvényesítésével kapott
 • VIP kártya érvényesítésével kapott
 • ajándék kártya érvényesítésével kapott
 • az Oldal adminisztrátorától ajándékba kapott
 • Ajánlása által regisztrált Felhasználó befizetése után Jutalék Pénzként kapott

A valódi pénz felvehető, játékra fordítható, vagy az Oldalon közzétett más módon levásárolható.

(d) A bónusz pénz az a pénzösszeg, amit a felhasználó:

 • Üdvözlő Bónusz címen kapott
 • az Oldal adminisztrátorától ajándékba kapott
 • bónusz pénz kupon kód érvényesítésével kapott
 • Ajánlása által regisztrált Felhasználó Üdvözlő Bónusza után Jutalék Bónuszként kapott

A bónusz pénz nem vehető fel, csak játékra fordítható, vagy az Oldalon közzétett más módon használható fel.

(e) Az eddigi jutalék pénz azt a kumulált összeget jelenti, amelyet Felhasználó az általa Ajánlottak befizetései után jutalékként a kezdetektől összesen kapott. A ténylegesen, jelen pillanatban felhasználható valódi pénz mindig a Felhasználó Számlájának valódi pénz sorából (1. sor) olvasható le.

(f) Az eddigi jutalék bónusz azt a kumulált összeget jelenti, amelyet Felhasználó az általa Ajánlottak Üdvözlő Bónuszai után jutalékként a kezdetektől összesen kapott. A ténylegesen felhasználható bónusz pénz a Felhasználó Számlájának bónusz pénz sorából (2. sor) olvasható le.

9. Részvétel Lottó Csoportban

(a) A részvétel feltételei az érvényes Fiók, érvényes és Feltételeknek megfelelő Felhasználó, jelen Feltételek elfogadása, valamint a Lottó Csoportban történő részvétel Oldalon meghatározott Részvételi Díjának kifizetése a Felhasználó Számlájáról.

10. Részvételi díj megfizetése

(a) A Részvételi Díj megfizetése az alábbi algoritmus szerint történik:

 • először a Felhasználó valódi pénze kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy van-e bónusz pénze
 • ha a Felhasználó valódi pénze nem elegendő, akkor a Felhasználó bónusz pénze is felhasználásra kerül a szükséges mértékben
 • amennyiben a Felhasználó valódi pénze és bónusz pénze együttesen sem elegendő, akkor a Felhasználónak először be kell fizetnie ahhoz a belső Számlájára a 15. pontban írtak szerint, hogy a Részvételi Díjat ki tudja egyenlíteni.
11. Lottósorsolások

(a) Felhasználó megérti és elfogadja azt, hogy GruppenLotto nem szervez Lottókat, mivel azokat hivatalos Lottószervező szervezik, saját feltételei alapján. Amennyiben Felhasználó részt vesz egy Lottó Csoportban, úgy ezzel automatikusan elfogadja az érintett Lottószervező részvételi feltételeit is, amelyet meg kell vizsgálnia az érintett Lottószervező weboldalán, vagy az általa kiadott hivatalos közleményekből még azelőtt, hogy Lottó Csoportba jelentkezne.
(b) GruppenLotto Oldalain semmilyen módon nem nyílik lehetőség külföldi lottójátékban való részvételre, nem történik ennek semmilyen elősegítése, sem szoftvermegoldással, sem link segítségével, sem pedig alkalmazás elhelyezésével sem.
(c) GruppenLotto Oldalain kizárólag a Szerencsejáték Zrt. mint Lottószervező által szervezett, szerencsejáték-felügyeleti hatóság által engedélyezett játékokban történő csoportos részvételre nyílik lehetőség. GruppenLotto emiatt szerencsejáték szolgáltatás közvetítő szerepet tölt be.

12. Nyeremények elosztása

(a) A Nyeremény 100%-át azok a Felhasználók kapják, akik annak a Lottó Csoportnak a tagjai, amely a Nyereményt elérte. A Nyereményből mindenki annak arányában részesedik, ahány játékrésszel az adott Lottó Csoportbann rendelkezik. A Nyeremény csak és kizárólag a nyertes játékban résztvevők között kerül felosztásra.

(b) GruppenLotto nem részesedik a Nyereményekből és nem von le azokból semmilyen jogcímen.

(c) Felhasználó beleegyezik abba, hogy a nyereményigényléséhez kötött csoportos nyeremény esetén az eljárás gyakorlati megvalósítása érdekében aláveti magát a Lottószervező által lefektetett eljárásnak annak érdekében, hogy a Nyereményből az őt megillető nyereményrészt a Lottószervezőtől megkaphassa.

13. Nyeremények jóváírása

(a) Felhasználó előzetesen beleegyezik, hogy Nyeremény jóváírását megkövetelő esetekben GruppenLotto a Nyeremény tényét (beleértve a Lottó és Lottószervező nevét, a Nyeremény dátumát és összegét), a nyertes csoport Felhasználóinak keresztneveit, felhasználói neveit vagy monogramját és ikonját marketing célokra felhasználja. Felhasználó beleegyezik abba, hogy GruppenLotto a Nyereményeket az alábbi módon fizesse ki:

 • GruppenLotto minden olyan Nyereményt azonnal jóváír a nyertes Felhasználók Számláján, amelyet a Lottószervező nem köt nyereményigényléshez.
 • A nyereményigényléshez kötött nyeremények esetén a 12.(c) pontban írt eljárás lép életbe
 • A nyereményigényléshez kötött nyeremények felvételéhez szükséges teendőkről GruppenLotto a Felhasználókat tájékoztatja a Lottószervező által támasztott követelmények alapján. A nyertesek saját felelősségükre, önállóan és saját költségükre kötelesek a Nyeremény felvételének érdekében Lottószervező által megszabott eljárást követni és a szükséges feltételeknek megfelelni.
14. Visszatérítési szabályzat

(a) Ön tudomásul veszi, hogy a jelen pontban külön szabályozott (b) bekezdés eseteit kivéve a GruppenLotto Oldalán igénybevett Lottó Csoport szolgáltatások Részvételi Díja nem visszatéríthető. A játékokban való részvétel és a Részvételi Díj kifizetése az Ön előzetes mérlegelése és döntése alapján történik, amikor egy Lottó Csoporthoz csatlakozik. A kifizetett Részvételi Díj Ön által történő elfogadása után a tranzakció Ön részéről végleges és nem vonható vissza.

(b) Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy valamilyen díjat vagy összeget jogtalanul vagy túlzott mértékben számítottunk fel Önnek, úgy kérheti a díj visszatérítését az Oldalon működtetett Ügyfélszolgálaton keresztül. Minden olyan kérelmet megvizsgálunk, amelyben Ön pontosan megadja a visszatérítéshez szükséges releváns adatokat és azt is, hogy miért gondolja az adott tranzakciót visszatérítendőnek. Amennyiben a kérdéses összeget valóban jogtalanul számítottuk fel Önnek, úgy azt visszatérítjük az Ön részére.

15. Befizetések a GruppenLotto részére

(a) Bankkártyás befizetés. Felhasználó beleegyezik, hogy az általa történő bankkártyával történő befizetéshez, a tranzakciók feldolgozásához GruppenLotto Partner Cég szolgáltatását veszi igénybe, amellyel kapcsolatban Felhasználó megvizsgálja és elfogadja Partner Cég feltételeit, amely feltételeket Partner Cég teszi Felhasználó részére elérhetővé.

(b) A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a GruppenLotto oldalán. Az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adataiba semmilyen formában betekintést nem nyerünk.

(c) Átutalással történő befizetés. GruppenLotto lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó banki átutalással, levonásoktól mentesen fizessen be a Számlájára. Ebben az esetben Felhasználó tudomásul veszi, hogy a befizetésének jóváírása csak akkor történik meg automatikusan, ha az átutalás közlemény rovatába az általunk adott személyes azonosítóját pontosan megadja és ezen kívül nem ad meg mást a közlemény rovatban.

(d) Fenti feltétel nem teljesülése esetén GruppenLotto mindent elkövet, hogy a beérkezett átutalást a lehető leghamarabb azonosítsa. Az átutalás – amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen azonosítható – manuálisan kerül jóváírásra Felhasználó Számlájára, levonásoktól mentesen.

(e) Az azonosítás lehetetlensége esetén a beérkezett összeg visszautalásra kerül. A szóban fogó nem azonosítható tételhez tartozó bankszámla országával azonos országba történő visszautalás esetén az összeg $10 kezelési díj (vagy annak megfelelő összeg a számla devizanemében) levonásával, más országba történő visszautalás esetén az összeg $50 kezelési díj (vagy annak megfelelő összeg a számla devizanemében) levonásával kerül visszautalásra úgy, hogy ezen díjakon felül az átutalás banki költségeit is az átutalás kedvezményezettje állja.

(f) Amennyiben az (e) bekezdésben szóban forgó összeg a (e) bekezdés jutalékait nem éri el, vagy a jutalékokkal csökkentett módon már előreláthatólag nem elegendő ahhoz, hogy az átutalás költségeit is fedezze, úgy GruppenLotto szabadon dönthet arról, hogy az összeg visszautalásától eláll, vagy azt saját költségére visszautalja.

16. Kifizetések teljesítése

(a) Felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy a Számláján levő valódi pénz egyenlegét valódi pénzben kikérje, amennyiben az eléri, vagy meghaladja az Oldalon meghatározott minimum összeget. Erre az Oldalon biztosított eszközökkel van módja, ami az alábbi lehetőségeket jelenti:

 • Bankkártyára történő kifizetés. Ebben az esetben a bankkártya meg kell, hogy egyezzen egy olyan bankkártyával, amellyel a Felhasználó előzőleg már pénzt fizetett be. A bankkártyára történő kifizetés esetén a kifizetett összeget jutalékkal csökkentett módon fizetjük ki. A jutalék adott tranzakcióra vonatkozó pontos összegét a weboldalon, a tranzakció véglegesítését megelőzően GruppenLotto egyértelműen közöli, így Felhasználó eldöntheti, hogy azokkal a feltételekkel akarja-e a tranzakciót.
 • Bankszámlára történő átutalás. Ebben az esetben egy Felhasználó által megadott tetszőleges, de IBAN számmal rendelkező bankszámlára teljesítjük az átutalást. A bankszámlára történő kifizetés esetén a kifizetett összeget (esetlegesen szükséges devizakonverzió után) jutalékkal csökkentett módon fizetjük ki. A jutalék adott tranzakcióra vonatkozó pontos összegét a weboldalon, a tranzakció véglegesítését megelőzően GruppenLotto egyértelműen közli, így Felhasználó eldöntheti, hogy azokkal a feltételekkel akarja-e a tranzakciót. Banki átutalás esetén Felhasználó által elfogadott költségeken túlmenően az átutalás teljes banki költségét minden esetben az átutalás kedvezményezettje állja.

(b) Oldal kifizetés esetén kérhet Felhasználótól további azonosítást, hogy ellenőrizze az általa megadott adatok helyességét és ilyen módon biztosan Felhasználó személye részére történjen a kifizetés. Az ilyen jellegű azonosításra nem minden esetben kerül sor, GruppenLotto szabadon dönti el, hogy egy adott kifizetést további azonosításhoz köti-e vagy sem.

(c) Jutalék pénz vagy Nyeremény illetve más módon keletkezett valódi pénz egyenleg nem fizethető ki olyan személy részére, aki nem tudja igazolni, hogy az általa regisztrációkor megadott személyes adatok valósak és a sajátjai voltak.

(d) A GruppenLotto elkötelezett amellett, hogy megelőzze a pénzmosásra gyanút adó tevékenységeket. Bármely és minden gyanús viselkedést jelentünk az illetékes hatóságoknak, hogy tegyenek lépéseket e személyekkel szemben. GruppenLotto a zéró tolerancia elvét követi ezekben a kérdésekben, és segíteni fog a hatóságoknak minden lehetséges módon.

17. Ajánlók és jutalékok

(a) GruppenLotto Oldal minden csatlakozó Felhasználó részére lehetőséget ad arra, hogy Ajánló legyen és ezzel a tevékenységével Jutalék Bónuszt vagy Jutalék Pénzt (továbbiakban Jutalék) szerezzen. Ehhez a rendszer speciális linket, Ajánló Linket bocsát a rendelkezésére, hogy azt Felhasználó közzétegye saját weboldalán, a Facebook-on, vagy más olyan webhelyen, közösségi oldalon (továbbiakban: közlés) úgy, hogy ez a közlés megfelel az alábbi követelményeknek:

 • A közlés nem állít valótlant a GruppenLotto szolgáltatásairól.
 • A közlés összhangban áll GruppenLotto Oldal hangvételével és céljával.
 • A link horgony szövege nem állít mást, mint ahova a linken keresztül el lehet jutni.
 • A közlésre használt weboldal vagy más felület tartalma nem sértő, túlzó, vitatott, pornográf, vagy mások szerzői jogát sértő (ezt egyoldalú döntéssel mi határozzuk meg).
 • Nem használ más bannereket, csak amit GruppenLotto az Oldalon ajánl, vagy amit számára az Ügyfélszolgálaton keresztüli kérésére engedélyez.
 • A közlés szövege nem sértő, túlzó, vagy vitatható (ezt egyoldalú döntéssel mi határozzuk meg).
 • Facebook-on történő bármilyen közlés esetében a fenti összes pont figyelembe vétele mellett tetszőleges képet használ, amely kép azonban a hozzá tartozó szöveggel együtt megfelel a Facebook önálló szabályzatának is, és a képre is igazak azok, amelyeket a fentiekből képekre lehet vonatkoztatni.

(b) Amennyiben a fenti szabályoknak nem megfelelően elhelyezett Ajánló Link vagy link alapján a link elhelyezője azonosítható, úgy kötelezhetjük arra, hogy a vitatott linket javítsa ki, vagy távolítsa el. Ezzel egy időben, amennyiben a Felhasználó azonosítható, a Jutalék gyűjtése és kifizetése felfüggeszthető az érintett Fiók felfüggesztésével vagy más módon.

(c) Jutalékra abban az esetben jogosult egy Felhasználó, ha az alábbi esetek együttesen fennállnak:

 • A Felhasználó Fiókja nincs felfüggesztve, korlátozva vagy megszűntetve.
 • A Felhasználó Ajánló Linkje érvényesen el lett helyezve és mindenben megfelel a fenti követelményeknek.
 • Az Ajánló Linkre kattintó más Felhasználó az utolsó kattintását követő 30 napon belül érvényesen regisztrál egy másik gépről és másik IP címről és Fiókot hoz létre, ezzel Ajánlottá válik.
 • Az Ajánlott Számláján Üdvözlő Bónusz vagy befizetés által valódi pénz jelenik meg.

(d) Az előző (c) bekezdés szerinti esetben az Üdvözlő Bónusz után annak 10%-a Jutalék Bónuszként, a valódi pénz befizetés után annak 10%-a Jutalék Pénzként íródik jóvá Ajánló Számláján.

(e) Ajánló részére negatív Jutalék (azaz jutalék levonás) is adható, amennyiben Ajánlott olyan pénzt vesz fel, amelyre Ajánló már egyszer megkapta a jutalékot. GruppenLotto megteheti, hogy Jutalékot csak Ajánló által már eljátszott összeg után ír jóvá Ajánló részére.

(f) Nem jár Jutalék Ajánló részére Ajánlott nyereményei vagy más, nem befizetésből adódó jóváírásai után, kivéve ez alól az általa kapott Üdvözlő Bónuszt.

(g) A Jutalék Ajánló részére Ajánlott után időben addig jár, amíg jelen megállapodás Ajánló és Ajánlott tekintetében egyaránt érvényben van, valamint Ajánló és Ajánlott Fiókja közül egyik sincs felfüggesztve, korlátozva vagy megszűntetve.

(h) Az AjánlóAjánlott logikai kapcsolat nem vész el, ameddig mindkettejük adatai a rendszerben vannak. Amennyiben az (g) bekezdés feltételei azok nem teljesülését követően egy későbbi időpontban ismét teljesülnek, úgy attól a pillanattól kezdődően Ajánló Jutaléka Ajánlott után ismét jár.

(i) Amennyiben Ajánló a Fiókját megszűnteti, úgy onnantól mindennemű további Jutalék lehetőségétől elesik, függetlenül attól, hogy hány Ajánlottja volt, mivel ekkor a Fiókjának törlése miatt az AjánlóAjánlott logikai kapcsolatok is megszűnnek.

18. Ügyfélszolgálat

(a) Felhasználó bármilyen kérdése, kérése, panasza, reklamációja esetén, több módon is kapcsolatba léphet Ügyfélszolgálatunkkal, ami abból a célból van létrehozva, hogy megfelelően orvosolja az ilyen helyzeteket, beleértve a kifizetéssel, befizetéssel, az oldal használatával kapcsolatos problémákat. Az alábbi elérhetőségeket biztosítjuk:

 • E-mail üzenetet küldhet nekünk a @ címre.
 • Üzenetet küldhet nekünk a weboldal Kapcsolat részén található űrlap kitöltésével.
 • Élő chat kapcsolatot létesíthet velünk az oldalon megtalálható eszközzel, az ott megadott időbeosztás szerint.
 • Felhívhatja (saját költségére) ügyfélszolgálati telefonszámunkat, az ott megadott időbeosztás szerint.

(b) Ügyfélszolgálat minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy kérését a leghamarabb kezelje, vagy kérdését megválaszolja.

(c) Felhasználó beleegyezik abba, hogy kérdése, kérése, panasza, reklamációja esetén minden olyan adatot rendelkezésünkre bocsát, ami a szituáció pontos azonosításához és megoldásához szükséges. Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Ügyfélszolgálat működtetéséhez igénybe vehetjük Partner Cég szolgáltatásait.

19. Felelős játék elve

(a) GruppenLotto a játékokkal és fogadásokkal kapcsolatos felelős szolgáltatói magatartás értelmében 18 éven aluli személynek nem enged Fiókot létrehozni. Az életkor eldöntésének tekintetében GruppenLotto részére a Felhasználó által megadott születési időpont az irányadó.

(b) GruppenLotto Felhasználó részére azt ajánlja, hogy felelősen rendelkezzen azzal kapcsolatban, hogy mekkora összeget költhet alkalmanként vagy rendszeresen a Lottó Csoportokban történő részvételre, vagy az Oldal más szolgáltatásainak igénybevételére.

(c) GruppenLotto Felhasználó részére azt ajánlja, hogy előre állítson fel ésszerű korlátokat arra vonatkozóan, hogy jövedelméhez mérten mekkora összeget engedhet meg magának alkalmanként vagy rendszeresen Lottó Csoportokban történő részvételre, vagy az Oldal más szolgáltatásainak igénybevételére.

(d) GruppenLotto Felhasználó részére azt ajánlja, hogy a Lottó Csoportokban esetlegesen elérhető Nyereményeket ne tekintsék jövedelemforrásnak vagy olyan bevételi forrásnak, ami biztos jövedelem.

(e) Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy nem tudja felelősen használni a szolgáltatásainkat, lehetősége van az Oldal által nyújtott eszközökkel Fiókjának felfüggesztésére vagy megszűntetésére.

(f) Amennyiben Ön úgy érzi, hogy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy felelősen használja a szolgáltatásainkat, vegye fel a kapcsolatot a GameCare nevű szervezettel, ahol anonim módon segítséget kaphat ezzel kapcsolatban. A weboldaluk címe: http://www.gamcare.org.uk/.

20. Szellemi tulajdon védelme

(a) Aki az Oldal (beleértve Feltételeket is) bármilyen elemét jogosulatlanul, haszonszerzés céljából lemásolja és közzé teszi (továbbiakban jogosulatlan felhasználás), úgy ez után használati díjat köteles fizetni, amely díj mértéke elemenként és naponként $1000, azaz egyezer USA dollár. A jogosulatlan felhasználás esetén a fizetendő kártérítés alapjának ezt az összeget tekintjük, jogosulatlanul felhasznált elemenként, a jogosulatlan felhasználás első napjától kezdve.

(b) Az (a) bekezdés szerinti jogosulatlan felhasználást megvalósító részére az (a) bekezdés szerinti díjszabással használati díj számlát küldünk, amelyet köteles 3 napon belül kártérítésként kiegyenlíteni és a cselekményét abbahagyni.

(c) Az (a) bekezdés szerinti jogosulatlan felhasználást megvalósító személy vagy gazdasági társaság vonatkozásában ezek a szabályok attól függetlenül éltben vannak, hogy regisztráltak-e az oldalon vagy sem.

(d) Az Oldalon, Feltételekben vagy a GruppenLotto által máshol említett minden nem a GruppenLotto-hoz tartozó egyéb védjegy, szolgáltatási név és logó az adott tulajdonos tulajdonát képezi.

21. Az oldalon elhelyezett linkek

(a) GruppenLotto Oldala tartalmazhat olyan linket is, amely Harmadik Fél vagy Partner Cég weboldalára mutat, vagy Felhasználót oda irányítja. Ön tudomásul veszi, hogy Harmadik Fél vagy Partner Cég által működtetett weboldalakra, az általuk nyújtott szolgáltatásokra hatásunk nincsen.

(b) Ezennel Ön felmenti GruppenLotto-t az olyan felelősségek alól, amelyek Harmadik Fél vagy Partner Cég weboldalának használatából adódnak.

22. Jogok átruházása

(a) Ön elfogadja, hogy jelen megállapodásból vagy Feltételekből adódott jogait nem ruházhatja át senkire, illetve ezeket a jogait nem adhatja át senkinek, nem engedményezheti senkire.

23. Megállapodás hatálya és megszűnése

(a) Ez a megállapodás addig érvényes, amíg Felek egyikének kezdeményezésére meg nem szűnik. GruppenLotto fenntartja a jogot, hogy jelen megállapodás Ön részéről történő megsértése esetén az Ön hozzáférését az Oldalhoz, vagy annak egy részéhez korlátozza, megszüntesse, vagy az Ön Fiókját felfüggessze, korlátozza, ez irányú döntését azonban az Ön Ügyfélszolgálaton előterjesztett kérésére indokolni köteles.

(b) Amennyiben a jelen feltételek egyik vagy több pontjával, bekezdésével nem ért egyet, az egyetlen lehetősége, hogy nem használja az Oldalt és kéri az adatainak törlését az Oldal által erre a célra biztosított eszközökkel vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül.

(c) GruppenLotto fenntartja a jogot, hogy utalványokkal, bónuszokkal, jutalékkal, vagy az Oldal által biztosított vagy nem biztosított más módon történő visszaélés esetén az Ön hozzáférését az Oldalhoz, vagy annak egy részéhez korlátozza, megszüntesse, vagy az Ön Fiókját felfüggessze, korlátozza, megszüntesse. Ebben az esetben a csak a ténylegesen, a szóban forgó Felhasználó által bankkártyával vagy készpénzért vásárolt feltöltő utalvánnyal befizetett összeg jár vissza, levonva belőle a korlátozó intézkedésig ténylegesen kifizetett és eljátszott valódi pénz összeget.

24. Egyeztetési eljárások és viták esetén lefolytatott jogi eljárások

(a) Ön elfogadja, hogy GruppenLotto-val kapcsolatos jogi vitáit először egyeztetéssel próbálja megoldani. Amennyiben ez nem vezet kielégítő eredményre, úgy az eljárás kizárólag Londonban, az Egyesült Királyságban összehívott döntőbíróság előtt angol nyelven folyhat tovább, melynek költségeivel kapcsolatban minden fél a rá eső költségeket állja.

25. Pénzmosás Elleni politika

(a) A pénzmosás célja, hogy átalakítsa bűnözés által keletkezett piszkos pénzt tiszta pénzre, hogy (i.) a jövőben megbízható forrásból származónak tüntesse fel, és (ii.) a bűncselekményekből származó pénz nyomon követését nehezebbé tegye és így legális pénz jöjjön létre.
A hatékony pénzmosás lehetővé teszi a bűnözőknek, hogy kivonják magukat a bűnözői tevékenységből, így nehezebb a vádemelés ellenük, nehezebb elkobozni a javaikat. A pénzmosás továbbá lehetővé teszi a bűnözőknek, hogy élvezzék az elkövetett bűncselekmények előnyeit, beleértve a képződött nyereség befektetését és jövőbeni bűncselekmények elkövetésének finanszírozását.

(b) A GruppenLotto elkötelezett amellett, hogy megelőzze az ilyen tevékenységeket. Bármely és minden gyanús viselkedést jelentünk az illetékes hatóságoknak, hogy tegyenek lépéseket e személyekkel szemben. GruppenLotto a zéró tolerancia elvét követi ezekben a kérdésekben, és segíteni fog a hatóságoknak minden lehetséges módon.

(c) GruppenLotto elkötelezett minden olyan előírás és szabályzás betartása mellett, a pénzmosás elleni törvények végrehajtása mellett. Irányadó az FCA által kibocsátott AML rendeletek az Egyesült Királyságban.

26. Egyéb rendelkezések

(a) Ön elfogadja, hogy amennyiben Feltételekben olyan pont vagy bekezdés van, ami nem állja meg a helyét, mert magasabb szintű jogszabály másképp rendeli, vagy más hasonló okból érvénytelenné válik, úgy a szerződés többi pontját ez nem érinti és azok továbbra is érvényben maradnak.

Utolsó módosítás: 2020 Július

© Copyright 2014-2018 GLE-Games, Bratislava, Slovakia. Information Comissioner's Office regisztrációs szám: ZA114801

GruppenLotto.com a GLE-Games védjegye. © Copyright 2017 - Minden jog fenntartva - A GruppenLotto és a gruppenlotto.com weboldal nem szervez szerencsejátékot, hanem szerencsejáték-szolgáltatás közvetítő tevékenységet folytat, így független, nem leányvállalata vagy tulajdona egyik lottó szervezőnek sem.